Cleansing Stream

“Ik ben waarlijk vrij” maar soms lijkt de praktijk dat tegen te spreken

We zijn allen ooit tot geloof gekomen…en dan werd heel ons leven perfect 🙂
Iedereen weet wel beter denk ik. Staan én blijven staan is vaak een pittige evenwichtsoefening.
Je kent het misschien wel: je wil God volgen in álle facetten van je leven, maar je blijft hangen. Vaak lukt het maar niet om bepaalde patronen te doorbreken. Je doet je best, maar je raakt er niet van af. Je lijkt niet los te komen van zaken zoals verslavingen, angsten en gevoeligheden. Kleine dingen kunnen je om de één of andere reden zo van de wijs brengen dat je even het noorden kwijt bent. Plots kan je zonder echt aanwijsbare reden exploderen of jezelf verliezen in een melancholische, depressieve bui. Gebeurtenissen uit het verleden en woorden van anderen die je te slikken kreeg, hakten er diep op in en blijven je achtervolgen, …
Vaak staan we er niet genoeg bij stil hoeveel bagage we wel meezeulen na wat jaren op deze aardbol te hebben doorgebracht.

Waar zit de wortel? Wat zijn de blokkades? Waar moet je ”hervormd worden” in je denken? Daar richt Cleansing Stream zich op.

Cleansing Stream is een interkerkelijke bediening die ten dienste staat van de kerk. Het programma komt oorspronkelijk uit Amerika en werd in de loop der jaren aangepast op Nederlandse en nu ook Belgische leest.
De doelstelling is om, zonder dogmatisch of extreem te zijn, de principes van discipelschap, genezing en bevrijding te praktiseren. Cleansing Stream gaat uit van het principe dat “genezing en bevrijding” op zich geen doel is, maar dat het wel ingebed moet zijn in een levend discipelschap. Er is nood aan mensen die, steunend op een gedegen Bijbels fundament, de armen uit de mouwen steken. Minder praters en meer doeners.
In o.a. Marcus 16 staat geschreven “…Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden…”

Als we dan kijken naar ons eigen leven, hoe is het dan gesteld in de praktijk? Of ben je bezig met “subspecialisaties”, doe je enkel “administratieve dienst” en hoeft de rest niet zo noodzakelijk? (lees met ironische toon)

Hoe zit het nu: kan een gelovige last hebben van demonie? Zijn alle gevolgen van zonden uit het voorgeslacht wel of niet verbroken toen ik mijn leven aan God gaf? We nemen antwoorden op deze belangrijke vragen vaak zomaar aan zonder echt zelf gedegen het Woord te raadplegen en grondige studie te doen. “In Christus ben je waarlijk vrij”…maar wees eens (écht) eerlijk, in jouw leven: hoe ver staat de theorie niet van de praktijk? Dit zijn topics waar Cleansing Stream niet omheen fietst.

Cleansing Stream bestaat uit 2 delen die naadloos aansluiten op elkaar. Allereerst is er de basiscursus. Die bestaat uit 4 cursusbijeenkomsten op zaterdagmorgen, 1 x per maand. Je krijgt een werkmap met dagelijkse opdrachten (o.a. het lezen van Bijbelgedeelten). Aanvullend kan je luisteren naar audio-onderwijs en een aantal aanbevolen boeken lezen.

Tijdens deze 4 maanden krijgen cursisten ook begeleiding in de lokale gemeente.
Hierna volgt er een retraite van 2 dagen in Nederland, waarin voor iedere deelnemer in een respectvolle atmosfeer wordt gebeden voor genezing en bevrijding voor tal van aspecten van het leven. Na deze retraite gaat het proces van discipelschap gewoon door in de lokale gemeente en volgt nog een 5de les van de Basiscursus. Na elke van de in het totaal 5 lesblokken volgt een vrijblijvende opvolgsamenkomst.
De basiscursus is om een aantal redenen belangrijk. Wil je je uitstrekken naar genezing en/of bevrijding? Dan zit je bij deze cursus op zijn plaats. Er zijn echter ook mensen die niet zozeer specifieke noden ervaren maar wel graag willen leren hoe ze anderen kunnen helpen en begeleiden op een Bijbels gefundeerde manier. Dan zal de basiscursus als aanloop dienen naar de doorgedreven coachcursus.
Eén van de belangrijkste sleutels van deze bediening is dat ze wordt gedragen door voorbidders. De afgelopen 10 jaar mochten ze interkerkelijk al ruim 3500 cursisten bedienen met fantastische levensveranderingen en getuigenissen tot gevolg.

Mijn mening
De vlieger van klagen en wijzen naar de kerk “die niet genoeg doet voor mij” gaat niet op. Zoveel mensen leven in een soort Stockholmsyndroomsiaanse verhouding met hun problemen en omstandigheden en laten toe dat het een deel van hun identiteit begint te worden. Al snel verzinnen ze pseudo-zinnig klinkende uitvluchten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. “Aangeboren”, “aangeleerd”, “dingen meegemaakt”, “genetisch” en nog meer van dat fraais.
Laat me meteen duidelijk zijn: Cleansing Stream is geen zaligmakend wondermiddel. Het is geen volg-deze-7-stappen-en-je-bent-perfect-fake-tandpasta-glimlach project. Het is ook geen programma die met ellenlange lijstjes werkt van alle zonden die je voorouders mogelijk zouden kunnen begaan hebben en waar jij dan plaatsvervangend vergiffenis voor moet vragen. Het valt en staat met de mate waarin de Heilige Geest openbaring zal brengen.
Als je er zelf niets instopt* en niet gaat investeren in je geestelijk leven, dan zal Cleansing Stream niets voor je kunnen betekenen.

En wat met mezelf?

Vorig jaar besloot ik mezelf ook in te schrijven voor de basiscursus. Als leidinggevende in een gemeente ben ik niet te beroerd om mezelf ook eens door een geestelijke carwash te laten halen. Ik zie het als een noodzaak. 1 Kor. 10:12 zegt “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”

Ja, ik heb in de loop der jaren al heel wat conferenties bezocht, heb al veel gebed en “innerlijke genezing” ontvangen. Ik ervaar momenteel geen echte specifieke problemen (ach, ik heb natuurlijk nog niet gepraat met mijn omgeving) maar ik voel toch een verlangen om ervoor te gaan. Ik beschouw het als een stukje toetsing en controle. Een 2de hands wagen kan er mooi uitzien, maar het is pas wanneer je de motorkap open gaat doen en de motor laat draaien dat je kan zien en horen hoe het met de motor gesteld is.

Het mooie tijdens de retraite is dat men het advies geeft om altijd naar voor te gaan om gebed te ontvangen, ook als je denkt dat het onderwerp waarvoor men op dat moment wil bidden niet echt iets voor jou is. Zo vaak hoorde ik mensen achteraf getuigen dat ze toch wel aangeraakt werden en dat het onderwerp waar ze hoegenaamd niets mee te maken hadden, blijkbaar toch wel actueel was.

Ga ervoor zou ik zeggen.

*O, ja, juist… Cleansing Stream kost je iets meer dan enkel je inzet. Besef dan dat deze kost best meevalt, wetende dat er een aantal mensen fulltime bezig zijn achter de schermen om te zorgen dat alles op wieltjes loopt. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden en de mensen achter Cleansing Stream worden er niet bepaald rijk van. De hele opzet van dit programma is er mede dankzij de vele vrijwilligers. Tijdens elk lesblok zijn meerdere coaches aanwezig. Eén iemand staat in voor het lesblok, de anderen zijn in een andere ruimte voorbede aan het doen voor elke individuele cursist. Sommige coaches komen van ver, tot vaak een flink stuk in Nederland, om te dienen. Ze betalen zelf hun verplaatsingskosten. Tijdens de retraite worden een flinke hoop coaches ingezet om te dienen. Deze mensen dragen wederom zelf de kosten voor verblijf en vervoer. Denk daaraan als financiën de reden (of het excuus) zijn om je niet in te schrijven. Misschien kan je beter een paar maal die veel te dure beker Starbucks koffie laten staan, dan dit te missen. Wederom: Cleansing Stream is niet “het” wondermiddel – het is “een” middel. Misschien is Cleansing Stream wel iets voor jou?

Hier kan je de nodige info vinden: INHOUD CURSUS
Als je in een partnergemeente zit is er – niet onbelangrijk: kortingkorting