Dopen

Dopen
by

In tegenstelling tot de traditie dopen we geen kleine kinderen, eenvoudigweg omdat we daar in de Bijbel geen grond voor vinden. De Bijbel laat zien dat de doop een bewuste keus is van een individu. “Zich laten dopen” staat niet op de prioriteitenlijst van een baby. Die wil vooral eten om de paar uur, veel slapen en af en toe een propere luier. Wat we wel doen is onze kinderen opdragen aan God.

 Maar goed – de “doop”, wat zegt de Bijbel?

Enkele teksten:

Handelingen 16: 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Alstublieft, zeg mij, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31 ‘Geloof in de Heer Jezus,’ antwoordden ze, ‘en u zult gered worden, u en de uwen.’ 32 En ze verkondigden hem en al zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. 33 Nog in dat nachtelijk uur nam hij hen mee om hun wonden uit te wassen. Meteen daarna liet hij zich dopen met allen die bij hem hoorden.

 Mat 28: 19 Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. 20 Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.’

Er staan genoeg teksten in de Bijbel over de waterdoop. We kunnen er nog een tiental citeren maar hier zie je toch al één belangrijk ding: de doop volgde doorgaans onmiddellijk op de bekering en het besef van God, daar zat meestal amper een dag tussen.

Moet ik dan perfect zijn alvorens gedoopt te kunnen worden?

De mensen die zich in het Nieuwe Testament lieten dopen hadden allesbehalve een perfecte levenswandel maar ze hadden wel de wil om er iets aan te doen en om stappen te zetten naar God toe.

1 Petrus 3: 21 De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

 Wanneer kan ik me laten dopen?

Bij sommige gemeenten dien je eerst een cursus te volgen, wat je zeker kunnen aanbevelen. Zelf houden we het bij een aantal gesprekken om er zeker van te zijn of de potentiële dopeling weet wat de doop wil betekenen.

We zijn van mening dat we een doop niet nodeloos lang moeten laten wachten en de Bijbel lijkt die visie te ondersteunen:

Handelen 19: 5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Handelingen 22:16 Wat aarzel je nog? Kom, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroepen van zijn naam.

De doop volgde doorgaans onmiddellijk na de bekering. Je ziet ook dat de doop niet zomaar een vrijblijvend iets is – het is onlosmakelijk verbonden aan bekering en redding. Het was blijkbaar belangrijk genoeg dat zelfs Jezus het voorbeeld gaf en zich liet dopen.

Op het moment dat je gelooft dat God bestaat en dat je beseft dat Jezus gestorven is voor onze rotzooi en opgestaan is…dan ben je er klaar voor… Er is echter enorm veel strijd op dopen, zeker als mensen, zoals wij dat hier wat gewoon zijn, lang achten totdat ze die stap zetten. De twijfel begint dan toe te slaan… Omdat mensen zo lang wachten komen ze vaak in een “cool-down” periode terrecht – en soms laten ze zelfs alles schieten…

De volgende doopdienst is nog niet gepland.

Wilt u graag gedoopt worden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Share

Recommended Posts

Comments

 1. 3cognizance

 2. coursework questions https://brainycoursework.com/

 3. coursework questions https://courseworkninja.com/

 4. coursework writing https://mycourseworkhelp.net/

 5. coursework writers https://courseworkinfotest.com/

 6. coursework psychology https://teachingcoursework.com/

 7. coursework master https://buycoursework.org/

 8. custom coursework writing https://courseworkdomau.com/

 9. top dating sites in usa https://onlinedatingsurvey.com/

 10. totally free dating on facebook https://onlinedatingsuccessguide.com/

 11. casual dating sites https://onlinedatinghunks.com/

 12. single women online https://freedatinglive.com/

Comments are closed.